in , , ,

Yapay Zekanın Yeni Gündemi

Fast Company Dergisi’nin, Teknolojide Kadın Derneği ile birlikte başlattığı “Geleceği Konuşuyoruz” online buluşma serisinin son etkinliğinde “Yapay Zeka” konuşuldu. Dünyadan ve Türkiye’den konuşmacılar, bu konuyu çeşitli açılardan ele aldı, geleceğe yönelik beklentilerini paylaştı. Bu önemli buluşmadan öne çıkanları sizler için derledik.

yapay-zekanin-yeni-gundemi
ÖZLEM KALKAN

Biz yapay zekayı, aksiyon aldırtan, yaşamı kolaylaştıran ve hızlandıran bir unsur olarak değerlendiriyoruz. O yüzden de öncelikle kendi içimizde, karar mekanizmalarımızda ve stratejimizde hayata geçiriyoruz. Bir yandan da dışarıda müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizde öncelikle çeşitli algoritmaları kullanarak iş değerlerine dönüştüren bir yaklaşım sergiliyoruz. Yapay zeka her insanın ve sektörün geleceğini etkileyecek. Ancak, insan zekasındaki ve doğasındaki gelişim ile gelecek öngörüleri, yapay zekanın geleceğini şekillendirecek en temel unsurlar olarak kalmaya devam edecek.
ÖZLEM KALKAN
Sabancı DX CSO’su

JEANNE LIM

Yaptığımız işler statik değildir; farklı özelliklere sahip çeşitli görevlerden oluşur. Robotlar, bunlardan özellikle yüksek frekanslı, tekrarlayan özelliklere sahip işleri başarılı bir şekilde gerçekleştirebilir. Ancak, stratejik bakış açısı veya gerçek yaratıcılık gerektiren birçok görevde insanların yerini alamazlar. Bu noktada yaratıcılığı kopyalamaktan değil, yeni kalıplar yaratmaktan bahsediyoruz. Robotlar yüz ifadeleriyle empati gösterebilse dahi hissedemezler. Örneğin, Sophia, yüz ifadeleriyle karşısındakine empati gösterebilir ama hissetmez. İnsanlar, duygu ve empati kurma açısından her zaman makinelerin önünde olacak. Son 10 yılda odağımızda endüstriyel robotlar vardı. Gelecek 10 yılda, makinelerle iletişim kurmak ve yapay zeka etiği olacak. Zira makinelerin, karar alırken önyargılardan uzak olması için, insani değerleri ve etiği nasıl öğreneceği her girişimci için kritik bir öneme sahip.
JEANNE LIM
Hanson Robotics eski CEO/Being AI Kurucusu

PROF. DR. CHRISTOPH LUTGE

Yapay zekayla ilgili bir sonraki aşamada atılması gereken adım, şirketlerin kullandığı ve geliştirdiği yapay zeka sistemleri için daha somut etik rehberler ve çerçeveler tasarlamak. Enstitümüzün ana görevlerinden biri de, yapay zekaya dair son iki yılda geliştirilen soyut ilkeleri somut hale getirmek. Biz de bu sistemleri çok daha etik hale getirebilmek için bir dizi şirketle ve diğer kuruluşlarla çalışıyor, çerçeveler geliştiriyoruz. Bu çerçeveleri ve rehberleri oluşturmak için, disiplinler arası yaklaşımla hareket etmemiz gerekiyor. Örneğin teknoloji, etik, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında çalışanların birlikte çalışmasını sağlamalıyız. Yapay zeka, etik kuralları olmadan kanatlarını açık uçamayacak. Yapay zekaya dair hem etik fırsatlar hem de zorluklar söz konusu. En büyük problemlerden biri, yapay zekada karşılaşabilecek adil olmayan sonuçlar, ikilikler ve çelişkiler.
PROF. DR. CHRISTOPH LUTGE
Yapay Zeka Etiği Enstitüsü Direktörü

UTKU BARIŞ PAZAR

Şu an müşteriye dokunan süreçlerde, bağlanabilir akıllı ürünlerin üretiminde, iç süreçlerimizin otomasyonunda, talep tahmininde ve İK süreçlerinde yapay zekadan yararlanıyoruz. Bizim 20 fabrikamız, 40’dan fazla iştirakimiz var ve 150’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Böyle bir tabloda tedarik zincirindeki tahminleme çok önemli. Örneğin, bugün Türkiye’de yürüttüğümüz projede 180 farklı noktadan veri alıyor, bir ay sonra hangi ürünlerin satılacağını öngörmeye ve bu sayede tedarik zincirini çok daha verimli yönetmeye çalışıyoruz. Ancak talep tahmini yeni bir şey değil; kritik nokta bunu, maksimum fayda sağlamak için neleri değiştirmek gerektiği ve daha iyi tahminleme yaptığınızda ekosistemde nelerin değişeceği gibi çok daha bütünleşik bir dönüşüm projesi olarak ele almak. Bunun kalbinde talep tahminleme olsa da etrafında uzandığı en uç noktada birçok problemi çözmek zorunda kalıyoruz.
UTKU BARIŞ PAZAR
Arçelik Strateji ve Dijitalden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı

TANSU YEĞEN

Dünya ekonomisi bu yıl 86 trilyon dolar civarında kapanacak. Bunun yaklaşık 2.5 trilyon dolarlık bölümünün yapay zekanın katkısıyla oluşacağı tahmin ediliyor. Bu etkilerin görüldüğü ilk alanı, UiPath’in de içinde bulunduğu, yapay zekanın akıllı otomasyon yoluyla kullanıldığı Robotik Süreç Otomasyonu oluşturuyor. En basitinden elektronik postaların robotlar tarafından yanıtlanmasından tutun çalışanların sunumlarını, pazarlama raporlarını üzerlerinden alan bir sistem. Birçok defa tekrarlanan süreci otomatize eden bir yazılımdan söz ediyoruz. Bu stratejiyle hareket eden şirketler, kullanmaya başladıktan sonra robot sayılarını artırıyor, ardından da çok rahatlıkla yapay zeka teknolojilerini entegre edebiliyorlar. Uygun altyapı sağlandığında 5G teknolojisi, özellikle üretici şirketler tarafından hızla benimsenecek ve operatörler, fiber optik hatlarını tamamen o tarafa ayıracak. Bu sayede şirketler tüm robotlarını aynı hızda üretirken, tüm operasyonlarını 5G teknolojileriyle ölçmeye başlayacak.
TANSU YEĞEN
Uipath Avrupa Başkan Yardımcısı

ZEHRA ÖNEY

Ray Kurzweil, Elon Musk, Yuval Hariri gibi fütürist birçok ismin ifade ettiği singularity, yani yapay zekanın insanı zekasından üstün hale gelmesi ve insan zekası ve yapay zekanın bir tekilliğe ulaşacağı günler, kuantumun da gelişimiyle tahmin edilenden çok daha yakın olacak. Teknolojideki gelişmeler paralelinde gücünü artıran yapay zeka, her geçen gün insanların elinden işlerini alıyor. Bu konuyu gündemine alan Dünya Ekonomik Forumu, “Reskilling Revolution” diye bir girişim başlattı. Buna göre, 2030’a kadar 1 milyar insanın daha iyi eğitim alması, yetenekler kazanması ve istihdama katılması gerekiyor. Bunun için ülkelerin, mevcut yeteneklerini geliştirip dijitalleştirmeleri ve yeni becerileri eklemeleri zorunluluğuna dikkat çekiliyor. Teknolojide Kadın Derneği olarak bizim de en büyük amacımız var olan bu beceri açığını kapatmak yolunda insana yatırım yapmak. Ama bunu yaparken de öncelikle kadınların teknoloji sektöründe uzman, motive olmasını ve kendi iklimlerinde yaşar gibi özgür olmalarını sağlamayı hedefliyoruz.
ZEHRA ÖNEY
Teknolojide Kadın Derneği Başkanı

AV. ÇİĞDEM AYÖZGER ÖNGÜN

Biz özellikle yapay zeka gibi çok yeni bir teknolojiye, var olan temel hukuk kurallarıyla cevap vermeye çalışıyoruz. Nitekim bugün hukukta en çok tartışılan konulardan birini, “Yapay zekaya bir kişi atfedilmeli mi?” oluşturuyor. Bu sorunun yanıtına göre yapay zekada ulaşılabilecek herhangi bir zararda, bu zararın nasıl giderileceğine ilişkin senaryolar değişiyor. İçinde bulunduğumuz dönemde sınırlar aşıldığı için, ortak bir konsensüs sağlamak gerekiyor. Bu anlamda, Türk hukukunun ve global pek çok diğer ulusların düzenlemelerinin birbirine yakın ve paralel olması çok kıymetli.
AV. ÇİĞDEM AYÖZGER ÖNGÜN
SRP LEGAL Kurucusu

BİLGE AKDUR

SAP tüm yapısını bu alanda şekillendiriyor ve bunu yaparken 3 temel felsefeden vazgeçmiyor. Birincisi, farkındalık ve toplumun bilinçlendirilmesi… Tıpkı bu bugünkü etkinlikte olduğu gibi, geleceği konuştuğumuz seanslarda bir araya geliyoruz. Akademinin yanı sıra genç profesyonellere de özellikle büyük veri alanında bilgi aktarıyoruz. Onların istihdama katkı yapmasına katkı yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, satış hedefleri için değil, üretilen teknolojinin Türkiye’de de yoğun bir şekilde kullanılması ve üretilmesine katkısının olması için bir ekosistem yaratıyoruz. Bu da temel felsefenin ikinci ayağını oluşturuyor. Bu noktada istihdama sürdürülebilir katkı sunmak, önümüzdeki dönemde de en temel amaçlarımızdan biri olmaya devam edecek. Yarının dünyasında yapay zeka, tüm kurumların her sürecinin, her departmanının kalbinde olacak. Buradan aldığımız değerli bilgiler sayesinde hayatta kalacağız ve hep beraber topluma da faydalı sonuçlar üretmeye devam edeceğiz.
BİLGE AKDUR
SAP Türkiye Çözüm Grubu Lideri

Şu an gündemimizde “bağlamsallaştırma”, yani olayların anında farkına varma becerisi yer alıyor. Bütün hikaye bundan ibaret ve insan, bunu her gün yapıyor. Örneğin ben sizi duyuyorum, düşünüyorum ve cevap veriyorum. Ancak, sistemlerimiz, şirketlerimiz maalesef böyle değil. Şirketlerin bir karar alması aylar, bazen yıllar alabiliyor. Oysa pandemi bize, adaptasyonun kaçınılmaz olduğunu gösterdi Yapay zeka ise aslında bunu kolaylaştıran unsurlardan biri… Tek başına bir hedef değil. Daha ziyade yemek için kullandığımız çatal bıçak benzeri araçlara benzetmek mümkün. Bunu etkin kullanmamız gerek. Peki kullananla kullanmayan bir olur mu? Olamayacak. Kullanmayanlar için bir yıkım kapıda. Veriyi toplamamız ve bunu insansız yapmanız gerekli. Artık veriyi makinelere yerleştirmeye başlıyoruz. Bu hikaye, bir süre sonra o verinin işlenmesi ve sonuca iletilmesi ile devam ediyor. Şu anda bu tren artan hızla yoluna devam ediyor ve bu, eksponansiyel bir artış.”
ALTAN ATABARUT
Sas Türkiye ve Orta Asya Müşteri Danışmanlığı Ülke Müdürü

Yazar: Fast Company Türkiye

©Fast Company Dergisi, Türkiye’de Fast Dergi Yayıncılık A.Ş. tarafından Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun şekilde yayınlanmaktadır. Fast Company’nin isim hakkı ABD’de Mansueto Ventures’a, Türkiye’de Fast Dergi Yayıncılık A.Ş.’ye aittir. Dergide yayınlanan yazı, tablo, fotoğraf ve görsellerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Z kuşağı ne istiyor?

ideal-unvan

İdeal unvan formülleri