in , ,

Enis Sonemel: “Sürdürülebilirlik DNA’mızda var”

Daha sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilir bir gelecek, Siemens Healthineers’in odak noktası. Şirketin Genel Müdürü Enis Sonemel, “Sağlık hizmetlerini her yerde herkesin erişimine sunmak ve tüm toplumlara değer yaratmak için çalışıyoruz” diye konuşuyor ve vurguluyor: “Sürdürülebilirlik, şirketimizin DNA’sında var”.

EnisSonemel-surdurulebilir-liderlik

Enis Sonemel
Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü

Siemens Healthineers için sürdürülebilirlik ne anlama geliyor? Şirketinizin global sürdürülebilirlik anlayışını özetler misiniz?

Sürdürülebilirliği genel anlamıyla, “yaşam ve üretim için bugünkü faaliyetlerimizi, gelecekteki sonuçlarını dikkate alarak düzenlemek” şeklinde özetleyebilirim. Siemens Healthineers için geçmişten bugüne yol gösterici bir ilke olan sürdürülebilirlik kavramı, şirketimizin DNA’sında bulunan bir vaat. Bu doğrultuda köklü geçmişimizden güç alarak, sağlık hizmetlerini her yerde herkesin erişimine sunmak için yenilikler yapmaya devam ediyoruz.

Sürdürülebilirliği hem yaşam hem de iş yapış tarzı olarak benimsemek bizler ve gelecek nesiller için büyük önem taşıyor. Siemens Healthineers olarak bu kavramı dünyaya, çevreye, çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve hizmet sunduğumuz toplumlara sağladığımız değerin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.

Siemens Healthineers olarak, sürdürülebilirlik konusunda ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızın çoğu, global veya yerel mevzuatlardan kaynaklanan zorunluluklar nedeniyle değil, çalışma arkadaşlarımızın ve yönetimimizin kendi inisiyatifleri ile başlatılıp hayata geçiriliyor. Sağlıklı bir şirket kültürünün ön şartı olarak gördüğümüz ve benimsediğimiz bu yaklaşım doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarımızı dört ana adım ile yapılandırdık. Birinci aşama, şirket amacımız ve vizyonuna uygun bir farkındalık sağlamaktı. Bunun için, şirketimizde bu kavramı şekillendirecek ve yaygınlaştıracak arkadaşlarımızın eğitimini gerçekleştirdik. İkinci aşamada, bu farkındalığı tamamen gönüllü çalışanlarımıza yaymayı hedefledik ve ardından odak grup çalışmamız ile öz değerlendirme yaptık. Üçüncü aşamada, bu konunun ele alınmasıyla ilgili sürecin yürütülmesi için bir yapı kurulmasını sağladık. Dördüncü ve son aşamada ise, bu faaliyet kapsamında yapılması planlanan tüm çalışmaları belirledik. Bu çalışmalar süresince ekosistemimizde ne kadar iletişim sağlayabileceğimizi deneyimledik ve müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, STK’lar ve üniversiteler gibi tüm iş ortaklarımızla etkileşimde bulunarak karşılıklı bir öğrenme süreci geçirdik. Bu kapsamda, konuyla ilgili kongrelere ve eğitim programlarına da katılım sağladık. Tüm bu çalışmalarımızda, başlangıçtan bu yana en önemli rehberimiz Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) olduğu için 17 adet SKA’ya etki eden proje önerileri oluşturduk ve bunların bir kısmını devreye aldık.

Bu kapsamda ortaya çıkan bilgi birikimini global merkezimizle paylaştığımızda, Siemens Healthineers Türkiye uygulamalarını ilgiyle takip ettiklerini ve bizlere destek vermek için heyecan duyduklarını öğrenmek bizi oldukça mutlu etti.

Sürdürülebilirlik konusunda somut global hedeflerinizden bahseder misiniz?

Az önce de ifade ettiğim gibi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı en önemli rehberimiz olarak kullanıyoruz. 2023 yılına kadar tüm amaçlara yönelik projeleri tamamlamayı hedefliyoruz. Bazı örnekleri sizlerle paylaşmak istedim.

Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, şirketimizin 2025 ve 2030 mali yılları için net global hedefleri olan dört odak noktası belirledik. İlk odak noktamızı, “Sağlık hizmetlerine ve inovasyona erişimi sağlayarak yaşam kalitesini iyileştirmek” oluşturuyor. Yetersiz sağlık hizmeti sunulan ülkelerde 2025’e kadar 220 milyon hasta temas noktasına ve 2030’a kadar da 260 milyon hasta temas noktasına ulaşarak bu ülkelerde sağlık hizmetlerine erişimi iyileştireceğiz. Bu odak noktamızda belirlenen hedeflere ulaşmamızda yenilikçi teknolojilerden ve bu alandaki uzmanlığımızdan güç alacağız.

Bununla birlikte, sürdürülebilirlikte en önemli bileşenlerden biri olan çevre konusunda ikinci odak noktamızı da “Yenileyici ve sağlıklı bir çevre için katkıda bulunmak” olarak belirledik. Bunun için 2025 yılı itibarıyla, net doğrudan ve dolaylı olmak üzere farklı kapsamlardaki CO₂ emisyonlarımızı 130 kilotona düşürmüş ve 2030’a kadar da şirket olarak karbon nötr hale gelmiş olacağız.

Üçüncü odak noktamız olan “Çeşitliliği ve kapsayıcılığı geliştirmek ve çalışan katılımını artırmak” başlığında, kurumsal kültürümüzün bir parçası olan çeşitliliği güçlendirmek amacıyla, üst yönetimde bulunan kadın yöneticilerin oranını 2025’e kadar yüzde 26’ya, 2030’a kadar ise yüzde 30’a yükselterek cinsiyet eşitliğini iyileştireceğiz. Siemens Healthineers Türkiye olarak ise şu an çalışanlarımızın cinsiyet dağılımında yüzde 50’ye yakın güçlü bir kadın temsil oranına sahibiz.

“Sorumlu iş yapma ve liderlik yoluyla sürdürülebilir değer yaratmak” olan dördüncü odak noktamız ile de sürdürülebilirlik kriterlerini, üst yönetimimize ödenen ilave faydaları hak etmek için bir önkoşul olarak kabul ediyoruz.

Global hedefler çerçevesinde Siemens Healthineers Türkiye’nin sürdürülebilirlik uygulamaları nelerdir?

Siemens Healthineers Türkiye olarak, gerek küresel hedefler gerekse Türkiye’deki koşullarla şekillenen lokal hedefler doğrultusunda uzun süredir önemli sürdürülebilirlik çalışmalarına imza atıyoruz.

Sürdürülebilirlik uygulamalarımızı örneklerle açıklamak ve detaylandırmak isterim. Elbette sağlık sektöründe hizmet veren bir kuruluş olarak 3 numaralı SKA olan “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” çerçevesinde pek çok taahhüdümüz var. Sunduğumuz ürün ve hizmetlerle, yenidoğan ölümlerinin azaltılmasından kaliteli temel sağlık hizmetlerinin sunulmasını desteklemeye kadar her alanda çok aktif şekilde rol alıyor, sürdürülebilir ve yaşam kalitesini artıran sağlık çözümleri sunuyoruz. Yapay zeka yazılımlarımızla doktorların karar verme ve tanı koyma süreçlerini destekliyor, doktorların ve radyologların iş yükünü azaltıyor, tanı doğruluğunu artırıyoruz.

12 numaralı SKA “Sorumlu Üretim ve Tüketim” de en çok odaklandığımız alanlar arasında yer alıyor. Siemens Healthineers markalı cihazlarımızın ömrünü uzatmak ve sağlık kuruluşlarına cihaz yükseltme (“upgrade”) ve yenileme (“refurbishment”) seçenekleri sunmak için çeşitli projelere imza atıyoruz. Upgrade projelerimizle müşterilerimizin cihazlarını daha uzun süre kullanmalarını sağlıyoruz. Çeşitli nedenlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını artık karşılamayan cihazları kendilerinden alıyor, bakım ve onarım süreçlerinden sonra bu tür cihazlara ihtiyaç duyan başka bir kuruluşa sunuyoruz. Böylece cihaz israfını önlemiş ve sağlık hizmetlerinin devamlılığını sağlamış oluyoruz. Uzun yıllardır uyguladığımız refurbishment çalışmaları ile ikinci el bilgisayarlı tomografi cihazlarının sadece kullanılamayan parçalarını yeniliyor ya da hasar görmemiş parçaları farklı ikinci el cihazlarda çalıştırıyor, böylece cihazlara ve parçalara yeniden hayat vererek daha uzun yıllar hizmet sunmalarını sağlıyoruz. Bu sayede yüzlerce ton CO2 salınımını engelliyoruz.

Hastanelerin enerji ihtiyaçlarını ve altyapılarını optimize ederek hastane için maksimum enerji tasarrufunu sağlayan çözümlerin uygulanmasına rehberlik ettiğimiz bir başka projemizi ise Siemens Energy ile birlikte geliştirdik. Bu kapsamda Siemens’in Enerji Performans Servisleri birimi ile birlikte geliştirdiğimiz iş modeli, hastanelerin enerji tüketimlerini analiz edip, enerji tasarrufu sağlayacak sistemlerin uygulanmasını sağlıyor. Burada yatırım, yine Siemens tarafından yapılarak “Tasarruf ettikçe öde” modeli ile hayata geçirildiği için hastanelerin herhangi bir bütçe ayırmasına gerek kalmıyor. Bu iş modeli, 2019’dan bu yana 4 farklı hastane grubu ve 2 üniversite hastanesi de dahil olmak üzere 19 hastanede uygulandı.

Bütün bunların yanı sıra 13 numaralı SKA olan “İklim Eylemi”ni de ülkemiz, dünyamız ve geleceğimiz açısından çok önemsiyoruz. Bu çerçevede özellikle dijital projelerimizle fark yaratıyoruz. Tüm birimlerimizdeki iç yazışmalar, sözleşmeler ve tedarik süreçlerinde dijital imza kullanıyor, ulaşım ve kargo ihtiyaçlarının tükettiği kaynaklardan tasarruf ediyoruz. Tüm satış ve pazarlama faaliyetlerimiz için gerekli materyalleri de dijital ortamda üretip kullanıyoruz.

Öte yandan, servis ekiplerimizin arızalar ile bakım, güncelleme gibi planlı işleri birleştirerek daha etkili programlama yapması sayesinde seyahatlerimizden kaynaklanan çevresel etkimizi azaltıyoruz. Yeşil Servis SEP (Serviste Elçilik Programı) projemiz ile arızaların uzaktan çözülmesini teşvik ediyor, servis sonrası oluşabilecek atıkların ele alınması konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında, uzaktan çözülen her arıza için bir fidan dikmeyi amaçlıyoruz.

4 ADIMDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  1. FARKINDALIK Birinci aşama, şirket amacımız ve vizyonuna uygun bir farkındalık sağlamaktı. Bunun için, şirketimizde bu kavramı şekillendirecek ve yaygınlaştıracak arkadaşlarımızın eğitimini gerçekleştirdik.
  2. ÖZ DEĞERLENDİRME Bu farkındalığı tamamen gönüllü çalışanlarımıza yaymayı hedefledik ve ardından odak grup çalışmamız ile öz değerlendirme yaptık.
  3. YENİ BİR YAPI Bu konunun ele alınmasıyla ilgili sürecin yürütülmesi için bir yapı kurulmasını sağladık.
  4. ÇALIŞMALAR Bu faaliyet kapsamında yapılması planlanan tüm çalışmaları belirledik.

ADVERTORIAL

Yazar: Fast Company Türkiye

©Fast Company Dergisi, Türkiye’de Fast Dergi Yayıncılık A.Ş. tarafından Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun şekilde yayınlanmaktadır. Fast Company’nin isim hakkı ABD’de Mansueto Ventures’a, Türkiye’de Fast Dergi Yayıncılık A.Ş.’ye aittir. Dergide yayınlanan yazı, tablo, fotoğraf ve görsellerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

musteri-memnuniyeti

Metin Demirel: “Müşteri memnuniyetini artırıyoruz”

Semih-Hakyemez---egitimin-demokratiklesmesi

Hedefimiz eğitimin demokratikleşmesi