in , ,

“Güneşin gücü 5 yılda 3 kat artacak”

Kübra Kalyoncu Şeherli, Kalyon Enerji’nin Yönetim Kurulu Üyesi… Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi şirketini yönetiyor. Son 6 yılda Türkiye’deki kurulu gücün hızlı arttığını, 5 yılda 3 kat daha artacağını söylüyor. Grup olarak bu alana büyük yatırım yaptıklarını belirtiyor ve ekliyor: “Santral ve fabrikaya yaptığımız yatırım tutarı ise toplamda 1.4 milyar dolara ulaştı.”

kubra-kalyoncu-'Gunesin-gucu.

Kübra Kalyoncu Şeherli
Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi

YAZI: İPEK KOŞAN

2020 yılının Ağustos ayında açılan Kalyon Güneş Enerjisi Teknolojileri Fabrikası, dünyanın ilk tam entegre güneş panel üretim merkezi. Merkezin başında ise genç bir isim, Kalyoncu Ailesi’nin üçüncü nesil üyelerinden Kübra Kalyoncu Şeherli var. “Hedefimiz, bu alanda yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra, gerekli teknolojiyi de burada kendi fabrikamızda, kendi kaynaklarımızla üretmek ve ihraç etmek” diye konuşan Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kalyoncu Şeherli, yolculuğunu ve hedeflerini paylaştı…

6 YILDA SÜPER BÜYÜDÜK

6 yıl önce, Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi sadece 40 MW düzeyindeydi. 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye’de kurulu santral gücü toplam 7 Bin MW’a ulaşmış durumda. Bu kapasite ile ulaşılan yıllık elektrik üretiminin ise yaklaşık 11 bin gigawat-saat olduğunu söyleyebiliriz. 6 yılda güzel bir büyüme gerçekleşti.

Türkiye’nin toplam elektrik tüketiminin 2020 sonu itibarıyla yaklaşık 350 bin gigawat-saat olduğu göz önüne alınırsa, güneşten üretilen elektriğimiz toplam tüketimimizin yaklaşık yüzde 3’ünü karşılıyor diyebiliriz.

Bu büyümeye en nitelikli katkıyı YEKA’ların, yani yenilenebilir enerji kaynak alanları ihalelerinin yaptığını düşünüyorum. Güneş enerjisi teknolojilerinin yüzde 80 oranında yerlileşmesini sağladı. Bu katkı, gün geçtikçe de büyüyor. Elbette bu durum Güneş enerjisi konusunda toplumun da bilincinin artmasını sağladı.. İnsanlar bireysel enerji panelleri yerleştirme yoluyla katkı yapıyorlar. Keşke her evin terasında paneller görebilsek…

Fakat devletin stratejik adımları devam ediyor. Bu adımlar sayesinde güneş enerjisinin payı çok daha yukarı çıkacak. Güneşi maksimum alan yerlerde yeni projeler yapılıyor. Daha geçtiğimiz günlerde YEKA-4 projeleri tanıtıldı.
Bir başka faktör de bu alana verilen yatırım teşvikleri…

YEKA PROJELERİ ETKİLİ

Şu anda Türkiye’de güneş enerjisine büyük bir ilgi var. Kurumlar ve şirketler bilinçleniyor, bireyler evine, otoparkına ve bahçesine güneş sistemi kurmak istiyor. Daha hızlı büyüme için stratejik olarak tanıtımının yapılması gerekiyor. Özellikle evsel kullanımının önemli olduğunu düşünüyorum.

Ben önümüzdeki 5 yılda güneş kurulu gücümüzün 3 kat artarak 20 bin MW’ı bulacağını düşünüyorum. Özellikle son aylarda yapılan düzenlemelerle öz tüketimi karşılayacak güneş kurulumlarının önünün açılmasıyla birlikte bu rakama ulaşılacağını, hatta aşılacağını söylemek doğru olur.

Devletimizin bu alandaki stratejik adımları da hızla devam ediyor. Bahsettiğim gibi YEKA-4 projesi de yakın zamanda duyuruldu. Güneş enerjisi yatırımları için verilen teşvik çok önemli. Yerli üretimle birlikte bu alanda farklı ölçeklerde yatırım yapacak çok sayıda yeni girişimin de bu süreci olumlu yönde etkileyeceğini ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin daha da süratli yol alacağını öngörüyoruz.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YATIRIMI

Türkiye’nin hem ekonomik kalkınma hem de çevresel yönden yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye ihtiyacı var. Özellikle de güneşteki büyük potansiyeli hayata geçirmemiz çok önemli. Bu çerçevede bugüne kadar yapılan en büyük yatırımlardan biri olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasını hayata geçirdik. Hedefimiz, bu alanda yerli ve yenilenebilir enerji üretiminin yanı sıra, gerekli teknolojiyi de burada kendi fabrikamızda, kendi kaynaklarımızla üretmek ve ihraç etmek.

Bu bağlamda son derece hızlı yol aldığımızı söylemekten de mutluluk duyuyorum. Çünkü, Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında birleştiren dünyanın tam entegre ilk güneş paneli fabrikasını kurduk.

Açılışımızdan kısa bir süre sonra 500 MW üretim kapasitesiyle üretime başlayan fabrikamızın kapasitesini 1.200 MW’a çıkardık. Yani iki katından fazla üretim kapasitesi yapacağız.

Hedefimiz yerli üretim. Sadece enerjiyi değil, gerekli teknolojiyi de kendi fabrikamızda üretiyoruz… Çin başta olmak üzere dışarıdan gelen paneller yerine bizim ürettiğimiz yüksek teknolojili yerli panelleri kullanıyoruz.

Fabrikamızın yanı sıra, aynı tarihte 1000 MW kapasiteli Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise 5’inci güneş enerjisi santralini hayata geçirdik. Santralimiz, Türkiye’nin kurak ve tarıma elverişsiz bölgelerinden biri olan Konya Karapınar’da her geçen gün daha da büyüyerek hızla ilerliyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ ÜRETİM ÜSSÜ

Santralimiz Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali… Şu ana kadar 323.7 MWp gücünde 830 bin fotovoltaik panelin kurulumu yapıldı. Toplam kapasitenin henüz yüzde 30’una eriştik. Buna rağmen şu anda Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu bile.

Karapınar’daki güneş enerjisi santralimiz tam 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alana kurulu. Üzerinde 3.5 milyon güneş paneli yer alacak ve 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin tam kapasiteyle üretime geçmesiyle Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20 oranında artacak. Santral ve fabrikaya yaptığımız yatırım tutarı ise toplamda 1.4 milyar dolar.

ÖNCE TÜRKİYE, SONRA İHRACAT

Bahsettiğim gibi, fabrikamız dünyada Ar-Ge dahil tüm güneş paneli üretimini tek çatı altında birleştiren tek fabrika. Panel üretimini, hammaddeden başlayarak yapıyoruz. Fabrikamızda devasa 72 adet fırınımız var. Polisilikon dediğimiz küçük taşlar 1400 derecede eritiliyor, 2.5-3 metrelik “ingot” haline dönüşüyor. Aslında bu tesislerin içinde 5 ayrı fabrika var. Hammadde giriyor, 4 aşamadan geçtikten sonra panel olarak çıkıyor.

2025 yılı ve sonrasında Türkiye’de yıllık 5 bin MW güneş enerjisi kurulumu olacağını öngörüyoruz. Biz şu anda aylık 500 MW olan kapasitemizi artırmak üzere başladığımız yatırıma devam ediyoruz ve Eylül ayı içerisinde ingot ve wafer üretim kapasitemizi yıllık 750 MW’a, hücre ve panel üretim kapasitemizi yıllık 1200 MW’a çıkarmış olacağız.

Bu kapasite şüphesiz Türkiye’nin ihtiyacı noktasında yeterli değil. Pazar üstel büyüme yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Biz de buna paralel olarak gerek daha gelişmiş teknolojilere geçiş gerekse de kapasite artışı yatırımlarımıza devam edeceğiz. Türkiye’den sonra hedefimiz ihracat… İhracatta ise farklı pazarların ihtiyaçlarına odaklanıyoruz. Yurtdışında büyük santrallerin oluşturulmasında oldukça etkin rol alacağımızı düşünüyorum. Bir yandan da Türkiye’deki yeni kurulumlara katılarak ülkemizin maksimum güneş enerjisi santrali kurulu gücüne ulaşmasını istiyoruz.

KRİTİK RAKAMLAR

2.8 Milyon MW

Dünyada son 10 yılda yenilenebilir enerji kaynaklarındaki kurulu güç 1 milyon 330 bin mega-wat düzeyinden 2.8 milyon mega-wat’e çıktı. Bunun içinde hidro, rüzgar, biyogaz, biyokütle ve jeotermal gibi tüm kaynaklar var.

%25

2020 yılında toplam 2.8 milyon mega-wat yenilenebilir enerjinin 707.5 bini, yani yaklaşık yüzde 25’i güneşe ait. 10 yıl önce güneşin payı sadece yüzde 5 düzeyindeydi.

10 Kat

Son 10 yılda güneş enerjisinde kurulu güç tam 10 kat büyüdü. Yenilenebilir enerjideki büyüme aynı dönemde yaklaşık 2 kat kadar oldu. Güneşteki büyüme, diğer tüm yenilenebilir enerji türlerinden ayrışarak daha hızlı büyümeye devam edecek.

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ?

  1. Güneşten üretilen elektrik şu anda dünyanın en ucuzudur.
  2. Kaynak sonsuzdur. Bu yönüyle enerjide bağımsızlığın olmazsa olmazıdır.
  3. Konvansiyonel yakıtlara alternatif olacak en etkili enerji teknolojisidir.

KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FABRİKASI

İLK PANEL ÜRETİMİ
Ankara’da 2020 yılının Ağustos ayında açılan Kalyon Güneş Enerjisi Teknolojileri Fabrikası, dünyanın ilk tam entegre güneş panel üretim merkezidir. Burada öncelikle 1.300 MW DC kurulu güce sahip Kalyon Karapınar Güneş Santrali için panel üretimine başladık.
Fabrikamızda 100’den fazla mühendisin ve araştırmacının görev yaptığı 2 bin 500 metrekarelik alanda bulunan Kalyon AR-GE Merkezi verimlilik odaklı teknolojilerin Türkiye’de geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.

50’NİN ÜZERİNDE FİKRİ HAK
AR-GE merkezimizde 42 uzun soluklu proje yürütülüyor. Bunların bir kısmı iç kaynaklı olurken, bir kısmı da ODTÜ GÜNAM, TÜBİTAK ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi gibi seçkin kuruluşlarla yaptığımız işbirliklerimizle yürütülüyor. Aynı zamanda 50’nin üzerinde fikri ve sınai hakları alınmış yeni çalışmalarımız var. Bunların içerisinde yeni buluşlar, güneş enerji sektörünü ileriye taşıyan projeler var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Tembel iş arkadaşıyla baş etmenin yolları

Tembel iş arkadaşıyla baş etmenin yolları

Ecem-baran

Ecem Baran: “Global oyuncular arasında yer alacağız”